Japan Travel Mart 2015

Japan Travel Mart 2015

วันแรกที่เข้างาน Japan Travel Mart 2015 ที่ถูกเชิญโดยกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (JNTO)  ซึ่งผมได้รับเกียรติครั้งนี้ โดยงานนี้รวบรวมบริษัททัวร์อันดับ 1-20 ของประเทศไทยมา พึ่งรู้นะเนี่ยว่าเราเป็น หนึ่งในนั่น

    
    
 


comments-bottom

Featured Photos

Protected: Horoscope for DECEMBER 2022... Posted by author icon admin Dec 1st, 2022 | Comments Off on Protected: Horoscope for DECEMBER 2022
พาครอบครัว ภรรยเที่ยว... Posted by author icon admin Nov 28th, 2022 | Comments Off on พาครอบครัว ภรรยเที่ยว
Chinese new year present !!... Posted by author icon admin Feb 9th, 2016 | Comments Off on Chinese new year present !!

Random Photos

Valentine Day 2014 Posted by author icon admin Feb 14th, 2014 | Comments Off on Valentine Day 2014
My Donation Posted by author icon admin Dec 30th, 2013 | Comments Off on My Donation
SAMED Posted by author icon admin Dec 23rd, 2013 | Comments Off on SAMED