Currently Browsing: Blog

Protected: 27 December 2022

Protected: 27 December 2022 หลักวันจรราศีบนเป็น กะ ธาตุไม้ (ไม้ใหญ่หมวดอำนาจ/ความรุนแรง/โทสจริต/อยากใหญ่)หลักวันจรราศีบน หมายถึงคำทำนายเรื่องใหญ่ๆ เรื่องใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วง วันนี้ สำหรับวันจรราศีบน ธาตุไม้ใหญ่ให้โทษ (คบคนไม่ดี) ดวงของคุณในช่วง วันของวันจรราศีบนคือ คุณจะมีปัญหาในการคบหาสมาคมกับผู้มีอำนาจ หรือผู้มีอิทธิพล ต้องระมัดระวัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ดี ถ้าคุณมีนิสัยอ่อนแอ ขี้กลัว เชื่อคนง่าย ยิ่งต้องระมัดระวัง การคบหากับคนที่ไม่สมควรคบ คนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่มีความจริงใจต่อกัน ยิ่งคบยิ่งมีอันตรายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจ และสิ่งเร้นลับ ความงมงาย มองโลกในแง่ร้าย ถูกหลอกลวงง่าย ช่วงนี้ต้องระมัดระวัง สรุปคือช่วง วันของราศีบนนี้ อำนาจ วาสนา และหน้าที่การงานของคุณ จะมีปัญหาและอุปสรรค์มากมาย Meeting tour operator...

Protected: 22DECEMBER 2022

ได้คุยกันทนายเรื่อง สิ่งที่ถูกกระทำ และได้หาทางแก้ไขปัญหาออกไปได้แล้ว

Protected: 20 DECEMBER 2022

Protected: 20 DECEMBER 2022 หลักวันจรราศีล่างเป็น  มะแม (แพะ) ธาตุดิน (ดินหมวดทรัพย์สิน/หนี้สิน/โลภจริต/อยากรวย)หลักวันจรราศีล่าง  หมายถึงคำทำนายเรื่องใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆ บุคคลเก่าๆ หรือสถานที่เก่าๆที่จะเกิดขึ้นในช่วง วันนี้ สำหรับวันจรราศีล่าง    ธาตุดินเล็กให้คุณ (สถานที่ดี) ดวงของคุณในช่วง วันของวันจรราศีล่างคือ คุณเป็นคนที่ชอบอยู่กับที่ เดินสายกลาง ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีหัวการค้า หาเงินเก่ง เพราะฉะนั้น ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน บ้าน อาคาร หรือร้านค้าขนาดเล็ก เป็นสิ่งที่ให้คุณ มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น  มั่นคง ร่ำรวย มีทรัพย์สมบัติเป็นของตนเอง  ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเครดิตเชื่อถือได้ สรุปคือ ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  มีเงินทุนหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นดาวเจี่ยอิ่งเป็นธาตุที่ให้คุณ  ดวงเก่งอาชีพอิสระ  เพศตรงข้ามอุปถัมภ์  ต้องรับผิดชอบหน้าที่  เป็นดวงผู้นำ  มีความสามารถในการใช้คน  เก่งบริหารบุคคล  รู้จักการวางตน  ไม่คุยโตโอ้อวด  ต่างทำหน้าที่ส่วนตัวด้วยความเป็นอิสระ  ยุติธรรม  ตรงไปตรงมา  ต่างคนต่างรวยอาชีพที่เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ  คุมอำนาจ  ความมั่นคง  สิ่งศักดิ์สิทธิ์  การบริหารงานบุคคล  การสอน  ศาสนา  แต่งตำรา  อาจารย์โหราศาสตร์  เลขานุการ  เอกสาร วันนี้มีแต่งานดีดี เข้ามา มีโปรเจคที่เตรียมรับเงินอีกหลายๆ งานเข้ามา แต่ก็ยังคงไม่ได้ เงิน เช่น อันนี้จ่ายเงิน ขอข้อมูลเพื่อ ขายงานแทนเรา พ่อเอาสนามกอล์ฟไปขาย หาเงิน เคลียงาน อัพเดท ข้อมูลกัน ส่งราคา งาน 5 GEAR อัพเดทงาน BMW เตรียมจ่ายเงิน คุณ เมือง DESIGN งงาน บุคกิ้งกอล์ฟเข้ารัวๆ อัพเดทงาน เตรียมเช่าสนามกอล์ฟ บลูสตาร์ ติดต่องานฝั่ง...

Protected: 18 December

Protected: 18 December ดิถีทอง 金 ให้คุณ ให้โทษอ่อน ทอง 金 ดิน 土 ไฟ 火 น้ำ 水 ไม้ 木จับซิ้ง เล็ก ปีเกย เพียงอิ่ง ชิกสัวะ เจียะซิ้ง เพียงไช้ใหญ่ เกียบไช้ เจี่ยอิ่ง เจี้ยกัว เซียกัว ตี่ไช้ ดิถีธาตุปฏิกิริยาวิธีคำนวณดิถีธาตุทอง(แข็ง)–พื้นฐาน ๒ทองธาตุดิถีธาตุเป็นกลางธาตุศัตรู342อ่อน ฮวงจุ้ยประจำตัว (20)[ชนบน: กุ่ย ชน เตง (น้ำพิฆาตไฟ) [ชนล่าง: ไห ชน จี๋ (น้ำชนไฟ) :: ทำนายหลักวันจร :: 庚แก 乙อิกดิถีวันเกิดเป็นคนธาตุทอง อ่อนแอ (หมวดอำนาจ/ความรุนแรง/โทสจริต/อยากใหญ่) หมายถึงเป็นคนมีความสามารถในการทำงาน คือทำสิ่งที่ถูกต้อง ยุติธรรม ตรงไปตรงมา ด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุผล เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นคนใจกว้าง เด็ดขาด รับผิดชอบหน้าที่ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจุดอ่อนคือ เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา ไม่ชอบประจบ บางครั้งชอบคบหาสมาคมกับคนไม่ดี หลักวันจรราศีบนเป็น อิก ธาตุไม้ (ไม้เล็กหมวดความรัก/กามารมณ์/ราคะจริต/อยากสวย)หลักวันจรราศีบน หมายถึงคำทำนายเรื่องใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในช่วง วันนี้ สำหรับวันจรราศีบน ธาตุไม้เล็กให้โทษ (คบคนไม่ดี) ดวงของคุณในช่วง วันของวันจรราศีบนคือ คุณจะมีปัญหาในการคบหาสมาคมกับเพศตรงข้าม ต้องระมัดระวัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ดี ถ้าคุณมีนิสัยอ่อนแอ ขี้กลัว เชื่อคนง่าย ยิ่งต้องระมัดระวัง การคบหากับคนที่ไม่สมควรคบ ยิ่งมีอันตรายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรัก คนที่เจ้าชู้คือคนที่พูดจาอ่อนหวาน เอาอกเอาใจเก่ง ถ้ามองโลกในแง่ดีเกินไป จะถูกหลอกลวงง่ายสรุปคือช่วง วันของราศีบนนี้ ความรัก ของคุณ จะมีอุปสรรค์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดี ระมัดระวังอาหารประเภทของดอง และอาหารปรุงแต่งที่ผิดธรรมชาติด้วยธาตุไม้ให้โทษ ดวงอาชีพไม่ส่งเสริมธาตุไม้ การเกษตร เฟอร์นิเจอร์ พืชไร่ สมุนไพร ใบยา เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เกี่ยวกับกระดาษ เครื่องเขียน หนังสือ สำนักพิมพ์ ครูอาจารย์ พลาสติก ศาสนาNegative wood: negative/unprofitable Jobs= jobs relating to argriculture, furniture, farming, herbs, tobacco, clothing, medicine, pulps and paper, stationery, publishing, teacher, plastic making, religion木 ;不支持素專業家具,出版公司,木製的農業,農場,煙草,草藥,服裝,書本,文具,塑料,文件纸,宗教,教師。 庚แก 巳จี๋ ดิถีวันเกิดเป็นคนธาตุทอง อ่อนแอ (หมวดอำนาจ/ความรุนแรง/โทสจริต/อยากใหญ่) หมายถึงเป็นคนมีความสามารถในการทำงาน คือทำสิ่งที่ถูกต้อง ยุติธรรม ตรงไปตรงมา ด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุผล เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นคนใจกว้าง เด็ดขาด รับผิดชอบหน้าที่ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจุดอ่อนคือ เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา ไม่ชอบประจบ บางครั้งชอบคบหาสมาคมกับคนไม่ดี หลักวันจรราศีล่างเป็น มะเส็ง (งูเล็ก) ธาตุไฟ (ไฟใหญ่หมวดอำนาจ/ความรุนแรง/โทสจริต/อยากใหญ่)หลักวันจรราศีล่าง หมายถึงคำทำนายเรื่องใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆ บุคคลเก่าๆ หรือสถานที่เก่าๆที่จะเกิดขึ้นในช่วง วันนี้ สำหรับวันจรราศีล่าง ธาตุไฟใหญ่ให้คุณ (พูดดี) ดวงของคุณในช่วง วันของวันจรราศีล่างคือ คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่พูด โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่การงาน คนที่มีใจกว้าง รับฟังความคิดของผู้อื่น จะเป็นคนที่มีอำนาจในการพูด คือพูดสิ่งที่สมควรพูด ไม่พูดสิ่งที่ตนเองอยากจะพูด พูดแล้วเป็นประโยชน์ ไม่เป็นโทษ ไม่มีศัตรู คำพูดเป็นพลังงาน ส่งผลเป็นวงกว้าง เป็นการสื่อสาร ที่รวดเร็ว สรุปคือช่วง วันของวันจรราศีล่างนี้ อำนาจ วาสนา และหน้าที่การงานของคุณ จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ดาวชิกสัวะเป็นธาตุที่ให้คุณ ดวงเก่งงานส่วนรวม มีผู้คุ้มครอง ต้องสามัคคี มีน้ำใจไมตรีอันดีต่อกัน รู้จักควบคุมอารมณ์ สำรวมกาย สำรวมวาจา รู้จักวางตนให้เหมาะสมแก่กิจการที่ทำร่วมกัน ยังประโยชน์ตนและผู้อื่นด้วยความไม่ประมาท รวยทุกคนอาชีพที่มีความเสี่ยง กล้าตัดสินใจ กล้าได้กล้าเสีย เกี่ยวกับราชการ ทหาร ตำรวจ กีฬา ผ่าตัด ผู้นำ...

Protected: 17 DECEMBER

Protected: 17 DECEMBER หลักวันจรราศีบนเป็น กะ  ธาตุไม้ (ไม้ใหญ่หมวดอำนาจ/ความรุนแรง/โทสจริต/อยากใหญ่)หลักวันจรราศีบน  หมายถึงคำทำนายเรื่องใหญ่ๆ เรื่องใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วง วันนี้ สำหรับวันจรราศีบน    ธาตุไม้ใหญ่ให้โทษ (คบคนไม่ดี) ดวงของคุณในช่วง วันของวันจรราศีบนคือ คุณจะมีปัญหาในการคบหาสมาคมกับผู้มีอำนาจ หรือผู้มีอิทธิพล ต้องระมัดระวัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ดี  ถ้าคุณมีนิสัยอ่อนแอ  ขี้กลัว  เชื่อคนง่าย ยิ่งต้องระมัดระวัง การคบหากับคนที่ไม่สมควรคบ  คนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกัน  ไม่มีความจริงใจต่อกัน  ยิ่งคบยิ่งมีอันตรายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจ และสิ่งเร้นลับ ความงมงาย  มองโลกในแง่ร้าย  ถูกหลอกลวงง่าย ช่วงนี้ต้องระมัดระวัง สรุปคือช่วง วันของราศีบนนี้ อำนาจ วาสนา และหน้าที่การงานของคุณ จะมีปัญหาและอุปสรรค์มากมายธาตุไม้ให้โทษ  ดวงอาชีพไม่ส่งเสริมธาตุไม้  การเกษตร  เฟอร์นิเจอร์  พืชไร่  สมุนไพร  ใบยา เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  เกี่ยวกับกระดาษ  เครื่องเขียน  หนังสือ  สำนักพิมพ์  ครูอาจารย์  พลาสติก ศาสนาหลักวันจรราศีล่างเป็น  มะโรง (มังกร) ธาตุดิน (ดินหมวดทรัพย์สิน/หนี้สิน/โลภจริต/อยากรวย)หลักวันจรราศีล่าง  หมายถึงคำทำนายเรื่องใหญ่ๆ เรื่องเก่าๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วง วันนี้ สำหรับวันจรราศีล่าง    ธาตุดินใหญ่ให้คุณ (สถานที่ดี) ดวงของคุณในช่วง วันของวันจรราศีล่างคือ คุณเป็นคนที่ชอบอยู่กับที่ เดินสายกลาง ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีหัวการค้า หาเงินเก่ง เพราะฉะนั้น ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน บ้าน อาคาร หรือร้านค้าขนาดใหญ่ เป็นสิ่งที่ให้คุณ มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น  มั่นคง ร่ำรวย มีทรัพย์สมบัติเป็นของตนเอง  ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเครดิตเชื่อถือได้ สรุปคือ ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีเงินทุนหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ความรู้สึกเลย ตื่นมารู้สึกสดชื่นกว่าเมื่อวาน และ พร้อมที่จะเริ่ม เคลียปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทำทัวร์ เช้ามามีการตามโปรแกรม ทัวร์...

Protected: 16 December

Protected: 16 December [ชนบน: กุ่ย ชน เตง (น้ำพิฆาตไฟ) [ชนล่าง: ไห ชน จี๋ (น้ำชนไฟ) :: ทำนายหลักวันจร :: 庚แก 癸กุ๋ยดิถีวันเกิดเป็นคนธาตุทอง อ่อนแอ (หมวดอำนาจ/ความรุนแรง/โทสจริต/อยากใหญ่) หมายถึงเป็นคนมีความสามารถในการทำงาน คือทำสิ่งที่ถูกต้อง ยุติธรรม ตรงไปตรงมา ด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุผล เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นคนใจกว้าง เด็ดขาด รับผิดชอบหน้าที่ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจุดอ่อนคือ เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา ไม่ชอบประจบ บางครั้งชอบคบหาสมาคมกับคนไม่ดี หลักวันจรราศีบนเป็น กุ๋ย ธาตุน้ำ (น้ำเล็กหมวดความรัก/กามารมณ์/ราคะจริต/อยากสวย)หลักวันจรราศีบน หมายถึงคำทำนายเรื่องใหญ่ๆ เรื่องใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วง วันนี้ สำหรับวันจรราศีบน ธาตุน้ำเล็กให้โทษ (คิดไม่ดี) ดวงของคุณในช่วง วันของวันจรราศีบนคือ คุณจะประสบกับปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับความคิด คือมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ยิ่งเป็นเรื่องของความรักยิ่งมีความทุกข์ ถ้าไม่รีบแก้ไขจะมีปัญหาสุขภาพตามมา ความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ คิดได้แต่ทำไม่ได้เช่น การเรียน การสอน การสอบแข่งขัน การเสี่ยงโชค คิดสิ่งที่ไม่สมควรคิด ธรรมชาติของความคิดคือ รวดเร็ว กั้นไม่ได้ เอาไม่อยู่ สรุปคือช่วง วันของราศีบนนี้ ความรัก ของคุณ จะมีอุปสรรค์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ระมัดระวังอาหารที่มีรสเค็มจัด และอาหารทะเลด้วยในระยะนี้ ธาตุน้ำให้โทษ ดวงอาชีพไม่ส่งเสริมธาตุน้ำ การประมง คมนาคม เครื่องดื่ม ขนส่ง อาหารทะเล เหล้า เบียร์ ห้องเย็น ทัวร์ การท่องเที่ยว โรงแรม ไนต์คลับ การทูต วันนี้รู้ตัวว่าดวงไม่ดีเลย เพราะ ไม่มีธาตุที่ชอบจึงไม่อยากคุยกับใคร แต่ก็มีการจองกอล์ฟเพิ่มเข้ามา และมีปัญหากับทีมช่างภาพที่ทำงานได้ไม่ดีและไม่ผ่านมาตรฐาน รวมถึง มีอาการเหนื่อยหอบจาก โควิดที่ผ่านมา และเป็นวันที่ขี้เกียจะมาก ได้เสนอราคา งานและได้รับอนุมัติเพิ่มมาอีก 30,000 บาทต่อเดือน คาดว่าจะไปได้ดี สิ่งที่รอคอยก็คือ ผลของคดีที่รออยู่ และ เตรียมเสนอราคา AP หลังจากหายป่วยดีแล้ว เกือนนี้งดติดต่อ งดกอล์ฟ และพยามไม่คุยอะไรกับใครมากต้องการอยู่บ้านเฉยๆ...

« Previous Entries

Featured Photos

Protected: Horoscope for DECEMBER 2022... Posted by author icon admin Dec 1st, 2022 | Comments Off on Protected: Horoscope for DECEMBER 2022
พาครอบครัว ภรรยเที่ยว... Posted by author icon admin Nov 28th, 2022 | Comments Off on พาครอบครัว ภรรยเที่ยว
Chinese new year present !!... Posted by author icon admin Feb 9th, 2016 | Comments Off on Chinese new year present !!

Random Photos

Cholocate Ville Resturant... Posted by author icon admin Feb 10th, 2014 | Comments Off on Cholocate Ville Resturant
San fracisco Posted by author icon admin Aug 30th, 2011 | Comments Off on San fracisco
Giant Forest Posted by author icon admin Nov 4th, 2011 | Comments Off on Giant Forest